Skip to main content

Meet our Team

Q-PLAN
INTERNATIONAL ADVISORS PC (Q-PLAN)

TEAGASC – AGRICULTURE AND FOOD DEVELOPMENT AUTHORITY (TEAGASC)

COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL (CBS)

GEOPONIKO PANEPISTIMION ATHINON (AUA)

WHITE RESEARCH SRL (WR)

PEDAL CONSULTING SRO (PEDAL)

POLYTECHNEIO KRITIS (TUC)

UNIVERSITAT WIEN (UNIVIE)

DRAXIS ENVIRONMENTAL SA (DRAXIS)

FRUITVEGETABLES EUROPE (ECF)

FBCD AS (FBCD)

FUNDACJA UNIMOS (UNI)

CHALKIADAKIS ANONYMI ETAIREIA TOURISTIKON XENODOCHEIAKON EMPORIKON KAIBIOTECHNIKON EPICHEIRISEON (CHALK)

MOCHNIK JERZY MICHAL (MOCH)

FRESHIS AGRITECH SL (FRESHIS)

SAFE FOOD ADVOCACY EUROPE (SAFE)

NATURMAELK AMBA (NATM)

Pilot Countries

rosetta project pilot countries